Water

water-h2oWater is voor alle levende wezens een eerste levensbehoefte: er zijn bacteriën en archaea die zonder zuurstof kunnen of moeten leven, maar alles en iedereen heeft water nodig. Wij mensen ook. Van al het water op Aarde — en dat is vrij veel — is minder dan 3 procent zoet water. Van dat water is maar iets van 22 procent vloeibaar, want de rest zit vast in gletsjers en ijskappen (voor zolang het duurt). En dat vloeibare zoetwater is bijna allemaal grondwater. Daar moeten we dus zuinig op zijn!

Bovendien zuivert een levende bodem het water: de helderheid van het slootwater is een goede indicator van het bodembeheer”

Bodembeheer en waterbeheer zijn uitwisselbaar: een bodem kan per procent organische stof 170.000 liter water per hectare vasthouden. Bovendien zuivert een levende bodem het water: de helderheid van het slootwater is een goede indicator van het bodembeheer. Op heel veel plaatsen is het water verre van schoon. Ook zitten er onzichtbare gifstoffen in, zoals het veelgebruikte glyfosaat en andere neonicotinoïden die bijdragen aan de terugval van de bijen en andere insecten.

Ons eigen drinkwater krijgen we ook niet meer schoon. Vooral resten van de pil, landbouwgif en antidepressiva zijn er steeds moeilijker uit te krijgen. Toch hebben wij nog behoorlijk goed drinkwater in vergelijking met de meeste andere landen (en het wordt gelukkig niet gefluorideerd). Wereldwijd heeft een op de tien mensen geen toegang tot veilig drinkwater.

Multinationals, zoals Coca-Cola of Nestlé, mogen al tientallen jaren lang voor een schijntje het water waar gemeenschappen van afhankelijk zijn uit natuurgebieden pompen. Dat relatief schone drinkwater mogen ze in flessen terugverkopen aan de lokale bevolking. Alleen in Nederland gooien we al zo’n 550 miljoen plastic flesjes per jaar weg. In de V.S. zijn dat er 50 miljard. Tegelijkertijd is het in sommige staten in de Verenigde Staten verboden om hemelwater op te vangen. Zelfs als het op je eigen huis valt, is het nog steeds van de staat. Multinationals mogen meer dan de burgers. Fraai staaltje kapitalisme.

Op een meenderij wordt water in de bodem opgeslagen, gezuiverd en vult het het grondwater aan. Zonder technische poespas of energie. En het water is van iedereen. Zo hoort het namelijk te zijn!