Voeding

1414102370-tips-entrepreneurs-healthy-roadJe kent de verhalen wel. In 2050 zijn er negen miljard mensen en om die allemaal te voeden moeten we de voedselproductie verdubbelen. Als de industriële landbouw geen pesticiden meer mag gebruiken, loopt de productie met 30% terug en komt er dus een hongersnood. En nog meer van dat soort drogredenen. Maar de discussie rammelt aan alle kanten.

  • Als het gaat om recordopbrengsten per hectare, dan zijn die in handen van kleinschalige biologische boeren. De opbrengst hoeft dus niet terug te lopen.
  • Industriële landbouw produceert maar 30% van het voedsel dat door mensen geconsumeerd wordt. Hun focus ligt op veevoeder, biobrandstoffen en andere handelswaar – amper voeding. De schade die erdoor wordt aangericht is dan ook buiten alle proporties.
  • Om mensen te voeden (en niet alleen te vullen) heb je meer nodig dan calorieën. De discussie zou niet moeten gaan over hoeveel ton je van een hectare kunt halen, maar hoeveel gezondheid.
  • Bij industriële landbouw stopt de boer tien calorieën (fossiele) energie in elke calorie die er hij eruit haalt”

    In de discussie zou je ook naar de input moeten kijken: bij industriële landbouw stopt de boer tien calorieën (fossiele) energie in elke calorie die er hij eruit haalt. Dat is onmogelijk vol te houden. Bovendien is het zeer wel mogelijk voedsel te produceren waarbij je tien calorieën terugkrijgt voor elke calorie die je erin stopt. Of nog veel meer.
  • Wereldwijd wordt ongeveer driekwart van de landbouwgrond direct of indirect gebruikt voor de vee-industrie. Minder vlees eten geeft dus meer ruimte aan de productie van voedsel voor onszelf waardoor een (tijdelijke) terugval in de opbrengst geen probleem is.
  • Momenteel wordt er voor ongeveer twaalf miljard mensen voedsel geproduceerd, maar rond de veertig procent ervan wordt weggegooid. Toch lijden bijna een miljard mensen honger. Nog meer mensen lijden aan obesitas.
  • Misschien is het beter negen miljard mensen in 2015 te zien als een waarschuwing, niet als een voldongen feit. Er zijn erg veel obstakels op de weg naar dat aantal.

Het is prima mogelijk om voldoende voedsel te produceren zonder het gebruik van kunstmest en pesticiden. Sterker nog: de opbrengst neemt jaar na jaar toe in plaats van af (zeker in verhouding tot de input), dus feitelijk is het de enige manier om de bevolking blijvend te voeden. Echt te voeden, niet alleen te vullen.