Meent

Een meent is een onverdeelde gemeenschappelijke weide. In het Engels worden meenten commons genoemd. De een zal dan meteen aan Creative Commons denken, een ander denkt misschien aan The Tragedy of the Commons – de tragedie van de meent.

Deze tragedie komt hier op neer: als een meent begraasd wordt door dieren die het eigendom zijn van verschillende boeren, dan is het in het voordeel van een boer om zijn kudde langer te laten grazen en de kudde groter de laten worden dan die van de andere boeren. Hierdoor blijft er minder gras over voor de dieren van de concurrentie. Op de lange termijn schiet niemand er wat mee op.

Deze tragedie speelt zich nu inderdaad op grote schaal af met commons die worden vernietigd, vervuild of toegeëigend door een paar grote marktpartijen: onze atmosfeer, onze bodems, ons zoetwater, onze koraalriffen, onze oceanen, ons klimaat – alles raken we kwijt. En ook hier schiet niemand er op de lange termijn wat mee op.

Geld zorgt ervoor dat mensen zich meer met de korte dan de lange termijn gaan bezighouden”

Waarom er geen tragedie van de meenderij komt? Geld zorgt ervoor dat mensen zich meer met de korte dan de lange termijn gaan bezighouden. Het geldloze aspect van de meenderij zorgt ervoor dat het in niemands voordeel is om iets (of iemand) uit te putten. De winst zit namelijk in andere zaken, zoals een leefbaar klimaat, oceanen vol leven, drinkbaar water, levende bodems en – de basis van ons levensgeluk – echte diepe relaties.

Zal het dan allemaal makkelijk zijn? Nee. Maar de conflicten zullen op een menselijk, oplosbaar niveau zijn. Nu zijn de problemen zo groot dat de meeste mensen ze niet willen zien en ze dus maar uit de weg gaan. Maar ook daar schieten we op de lange termijn niets mee op.