Kennis

KennisHet is tegenwoordig erg makkelijk om bepaalde dingen niet te onthouden: als je het vergeten bent, dan zoek je het gewoon even op. Misschien lijkt dat op het eerste oog geen probleem, maar kennis is meer dan losstaande feitjes; het is de synthese van de kennis en ervaring die in de loop van de decennia opdoet. Je moet alles internaliseren en verbanden zien. Je hebt die parate kennis nodig om te kunnen systeemdenken.

Experts hebben een hele grote beperking: ze weten heel veel van iets, maar bijna niets van alle anderen dingen”

Als het om complexe zaken gaat, zoals klimaatverandering, dan heeft het niet veel zin ‘het even op te zoeken’. Je zult er een flinke studie aan moeten wijden. Zo zijn er natuurlijk een heleboel vakgebieden waarvan je wellicht geneigd bent het aan de ‘experts’ over te laten. Maar experts hebben een hele grote beperking: ze weten heel veel van iets, maar bijna niets van alle anderen dingen. Waarom zouden er toch toch zoveel doden vallen in ziekenhuizen? Juist, omdat de specialisten geen benul hebben van de andere vakgebieden.

Zaden van voedselgewassen kun je opslaan in een doomsday vault, maar als het klimaat of de ecologische verbanden veranderen, moeten de zaden zich aanpassen. Daar heb je een levende zadenbank voor nodig. Diversiteit is nodig om die aanpassingen mogelijk te maken. Zo is onze kennis ook niet statisch: er is, gelukkig, zoiets als voortschrijdend inzicht. Als persoon, maar ook als collectief, maken we een ontwikkeling door. En hoe meer mensen parate kennis en ervaring hebben, en hoe meer die gedeeld wordt, hoe sneller ons begrip van complexe zaken zich kan ontwikkelen. En dat is hard nodig: alles is in crisis.