Betrokkenheid

shutterstock_7919236Wanneer voel je je ergens bij betrokken? Iemand kan jou ergens bij betrekken, maar voel je je dan ook direct betrokken? Betrokkenheid is een diep gevoel van verbinding. Je wilt dan graag je aandacht, tijd en energie aan iets of iemand schenken. Daarvoor is het nodig dat je je open stelt en dat je je kwetsbaarheid toont.

Echte betrokkenheid vergt volledige inzet. Verbind je je aan een project, dan verbind je je ook aan de mensen die bezig zijn met dit project. Je raakt niet alleen betrokken bij het project zelf (de taak), maar ook bij de mensen. En de andere mensen raken betrokken bij jou. Daarom is het noodzakelijk dat je open staat voor die anderen, voor hun ideeën, gedachten en dromen ten aanzien van het project, maar ook voor die personen zelf. En ook dat je zelf laat zien wie jij bent, niet alleen wat jij weet, kunt of zegt.

Betrokkenheid is een diep gevoel van verbinding”

In de meeste werksituaties laten mensen niet hun hele wezen zien. Zij laten slechts een stukje van zichzelf zien, bijvoorbeeld alleen hun managerskant en niet dat zij daarnaast ook nog echtgenoot, vader of misschien wel moestuinier zijn. Betrokkenheid is niet iets passiefs, maar iets actiefs. Je zoekt uit wat er nodig is om je voor honderd procent aan iets te verbinden, je stelt je open en laat jezelf zien zoals je bent, als mens.